Bezoek ons op Facebook
Bekijk ons op Pinterest
Contact & vragen  Pers  Disclaimer
Stel de taal op Nederlands in
Réglez la langue vers le français
Set language to English
Stellen Sie die Sprache auf Deutsch

DISCLAIMER

Deze website 'www.simplycalla.com' wordt beheerd door de Flora Holland Productcommissie Calla (FPC Calla). Door het gebruik van deze 'Simply Calla' promotionele website verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. De FPC Calla besteedt uiterste aandacht aan de informatie op deze website, maar kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De FPC Calla sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. De FPC Calla staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

De FPC Calla behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van FPC Calla. Graag uw verzoeken richten aan info@simplycalla.com.